Tłumaczenia dokumentacji medycznej

Tłumaczenia dokumentacji medycznej wymagają niezwykłej sumienności. Nawet niewielka nieścisłość w przekładzie może bowiem znacząco zaważyć na zdrowiu i życiu pacjenta, którego dotyczy dokumentacja. Z tego powodu warto powierzyć wykonanie tłumaczenia osobie doświadczonej i wykwalifikowanej. Od wielu lat zajmuję się tworzeniem przekładów medycznych m.in. dla pacjentów kontynuujących leczenie za granicą. Jako główny cel mojej pracy stawiam sobie wykonanie przekładu możliwie jak najwierniejszego oryginałowi.

 

Rzetelny przekład dokumentacji medycznej

Tłumaczenia medyczne muszą być wykonywane z najwyższą dbałością o każdy fragment tekstu. Kiedy chodzi o zdrowie i życie pacjentów, nie ma miejsca nawet na najdrobniejszą pomyłkę. Jako biegły tłumacz mam wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przekładów dokumentacji medycznej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Opracowuję nie tylko wyniki badań, wypisy szpitalne czy skierowania, ale również opisy wyrobów medycznych, publikacje medyczne czy instrukcje użytkowania urządzeń medycznych. Podobnie jak tłumaczenia techniczne tego typu dokumenty wymagają ode mnie zaangażowania i dokładnego zapoznania się z opracowywaną problematyką.

Dokumentacja medyczna zawiera szereg danych o szczególnym znaczeniu wymagających prawidłowej ochrony. Jestem profesjonalistką – w zawodzie kieruję się sumiennością i etyką, która nakazuje mi zachowywanie poufności. Przekazując mi dokumenty, mogą być Państwo w pełni spokojni o bezpieczeństwo zawartych w nich danych.