Tłumaczenia aktów urodzenia

Tłumaczenia aktów urodzenia są dokumentami, które muszą zostać wykonane przez osobę do tego uprawnioną, tj. tłumacza przysięgłego. Tylko wówczas mogą zostać uwzględnione przez pracowników instytucji w postępowaniu urzędowym. Od wielu lat wykonuję zawód tłumacza biegłego, mam więc bogate doświadczenie w tej dziedzinie. To niezwykle ważne, by przekład aktu urodzenia powierzyć specjaliście – dokument zawiera bowiem wszelkie podstawowe informacje na temat osoby, której dotyczy. Jakiekolwiek przekłamania, niedokładności czy pomyłki są więc niedopuszczalne.

 

Kiedy sporządza się tłumaczenie aktu urodzenia?

Tłumaczenie aktu urodzenia jest niezbędne do przeprowadzenia wielu z postępowań sądowych czy urzędowych. O jego sporządzenie należy zadbać np. przed zawarciem związku małżeńskiego, w przypadku gdy jeden z partnerów nie urodził się w Polsce. Przekład aktu urodzenia dziecka jest potrzebny również do wszczęcia postępowania alimentacyjnego w sytuacji, gdy rodzic, na którego mają zostać nałożone świadczenia, jest Polakiem, a dziecko przyszło na świat za granicą. Przekładu tego dokumentu wymagają także m.in. sprawy spadkowe. Tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności i aktu urodzenia mogą być także wymagane przez niektórych pracodawców.

 

Komu powierzyć przekład aktu urodzenia?

Przekład aktu urodzenia powinien zostać wykonany wyłącznie przez tłumacza przysięgłego – tylko wówczas będzie uznawany przez instytucje państwowe. Ze względu na wagę informacji zawartych w dokumencie warto powierzyć jego opracowanie specjaliście o nienagannej etyce i wysokich kwalifikacjach. Jako tłumacz biegły języka angielskiego gwarantuję rzetelność, dokładność i terminowość przekładu, a także jego maksymalną zgodność z oryginałem.