laptop

Tłumaczenia zwykłe i techniczne

Oferuję specjalistyczne tłumaczenia pisemne dla wielu branż. Każdorazowo dbam, aby przekład był maksymalnie naturalny i jak najwierniejszy względem oryginału. Do współpracy zapraszam firmy, których działalność obejmuje zakres budowlany, drogowy, hydrotechniczny, a także huty, elektrownie, farmy wiatrowe itp. Posiadam odpowiednie doświadczenie i kompetencje konieczne do tworzenia tłumaczeń technicznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i znajomości branżowej terminologii. Zajmuję się więc między innymi tłumaczeniem dokumentacji przetargowej, czyli SIWZ, wzorów umów, raportów środowiskowych, studiów wykonalności, ofert, projektów budowlanych oraz wykonawczych itp.

Korekta

W ofercie mojej firmy znajdą Państwo także usługi dodatkowe. Dokonam weryfikacji i korekty tłumaczeń. Polega to na sprawdzeniu wykonanego już przekładu zarówno pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym, jak i pod kątem merytorycznym. Tekst oceniam i koryguję w zakresie zgodności przetłumaczonego tekstu z oryginałem. Szczególną wagę przykładam do dokładnego przeanalizowania tekstu i skrupulatnego wyłapania wszelkich błędów i nieścisłości. Dbam, aby sprawdzany przeze mnie tekst był poprawny pod kątem użytej w nim specjalistycznej terminologii. 

 

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Aby dany dokument, który został poddany tłumaczeniu miał moc prawną, musi być przełożony przez uprawniona do tego celu osobę, czyli tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest jednocześnie urzędnikiem państwowym posiadającym uprawnienia Ministra Sprawiedliwości potwierdzone na dokumencie specjalną pieczęcią. Jako osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wiedzę specjalizuję się w tłumaczeniu poświadczonym dokumentów takich jak: umowy, cesje, akty notarialne, zaświadczenia oraz dokumentacje medyczne.