Tłumaczenia aktów notarialnych

Zajmuję się sporządzaniem profesjonalnych tłumaczeń aktów notarialnych. Wśród dokumentów, których przekłady wykonuję, znajdują się m.in. umowy o podział spadku, statuty czy oświadczenia. Sporządzane przeze mnie tłumaczenia zachowują zarówno treść, jak i strukturę tekstu oryginalnego. Zawierają m.in. takie informacje jak data i miejsce spisania aktu, dane notariusza i osób biorących udział w sporządzaniu dokumentu, oświadczenia stron. Każdy ze stworzonych przekładów zawiera także moje dane oraz podpis, które potwierdzają autentyczność tłumaczenia.

 

Tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych

Przekłady niektórych dokumentów mogą być wykonywane jedynie przez tłumacza przysięgłego. Oprócz aktów notarialnych takie wytyczne dotyczą także np. aktów urodzenia. Tłumaczenia przysięgłe gwarantują autentyczność tekstu i jego zgodność z oryginałem. Sporządzony dokument zachowuje tym samym moc prawną oryginału i jest podstawą do podjęcia działań prawnych. Tylko tłumaczenie przysięgłe aktów notarialnych może być uznawane przez instytucje państwowe.

 

Kwalifikacje niezbędne do tłumaczenia aktów notarialnych

Posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do sporządzania tego rodzaju opracowań – ukończyłam studia wyższe na kierunku filologicznym i zdałam egzamin upoważniający mnie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jest to profesja zaufania publicznego, którą wykonuję z pełnym poszanowaniem zasad etyki – dbam o dobro klientów i zachowanie w tajemnicy powierzanych mi poufnych danych. Wszystkie zlecenia realizuję z pełnym zaangażowaniem i skrupulatnością. Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą wykonywanych przeze mnie tłumaczeń.