Praca tłumacza a tajemnica zawodowa

Wydawać by się mogło, że kwestia tajemnicy zawodowej dotyczy zaledwie kilku zawodów. Okazuje się jednak, że takich profesji bynajmniej nie jest tak mało. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że poufność zawodowa może dotyczyć np. tłumaczy. Czy każdemu specjaliście tego zawodu przysługuje obowiązek jej przestrzegania? Jakie rodzaje informacji muszą być chronione i dlaczego? W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić te kwestie.

Czy każdego tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że nie każdy tłumacz jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Sytuacja zmienia się jednak całkowicie w przypadku osób posiadających tytuł tłumacza przysięgłego, który uprawnia ich do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, czyli takich, które mają moc dokumentów urzędowych. Tajemnica zawodowa stanowi istotny element pracy tłumacza przysięgłego, gdyż ta często wiąże się z przekładem ważnych i poufnych dokumentów. Dotyczy np. tłumaczenia umów w Szczecinie, tłumaczenia aktów notarialnych czy przekładów sprawozdań finansowych. Warto przy tym pamiętać, że zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczy przy tym zarówno samego tłumacza przysięgłego, jak i osób współpracujących z nim, np. asystentów czy tłumaczy pomocniczych.

Jakich informacji nie może ujawniać tłumacz przysięgły?

W praktyce zakres tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego obejmuje wszelkie informacje, które mogłyby naruszyć prywatność osób trzecich, interesy klientów lub ujawnić dane chronione przepisami prawa. Przykładami takich informacji mogą być dane osobowe, wynikające z przekładu dowodów osobistych czy niepublikowane wyniki badań naukowych. Ponadto ochrona danych obejmuje nie tylko treść samych przekładów, ale także sposób ich przechowywania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych.