Czym różnią się od siebie tłumaczenia poświadczone i przysięgłe?

Czym różnią się od siebie tłumaczenia poświadczone i przysięgłe? Ta kwestia może wydawać się nieco zagmatwana, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z usług tłumaczy. W rzeczywistości różnice między tymi dwoma rodzajami tłumaczeń są stosunkowo niewielkie, ale warto je wyjaśnić, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Czym są tłumaczenia poświadczone?

Zgodnie z polskim prawem, tłumaczenia poświadczone są to tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to natomiast osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu, nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Sporządzane przez niego tłumaczenia poświadczone są wymagane w przypadku wielu oficjalnych dokumentów, takich jak tłumaczenia aktów urodzenia w Szczecinie, aktów małżeństwa, dyplomów ukończenia szkoły czy uczelni, zaświadczeń o niekaralności, umów czy testamentów. Każde takie tłumaczenie musi być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz jego podpisem, co potwierdza autentyczność oraz zgodność z oryginalnym dokumentem.

Czym są tłumaczenia przysięgłe i co je różni od poświadczonych?

Termin tłumaczenia przysięgłe jest często używany przez osoby, które nie są zaznajomione z terminologią prawną. Jest to potoczny zwrot, który nie ma umocowania prawnego, jednak większość się nim posługuje. W ujęciu praktycznym jednak tłumaczenia przysięgłe dotyczą dokładnie tej samej usługi, co tłumaczenia poświadczone. Oznacza to, że tłumaczenia przysięgłe są również sporządzane przez tłumaczy przysięgłych i opatrzone ich pieczęcią oraz podpisem.

Podsumowując, różnice między tłumaczeniami poświadczonymi a przysięgłymi wynikają głównie z używanej terminologii. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych, które są wymagane w przypadku wielu oficjalnych dokumentów. Mimo tego warto pamiętać o tym, że oficjalne określenie to tłumaczenia poświadczone.