laptop

 

Tłumaczenia zwykłe i techniczne

Oferuję specjalistyczne tłumaczenia pisemne dla wielu branż. Każdorazowo dbam, aby przekład był maksymalnie naturalny i jak najwierniejszy względem oryginału. Do współpracy zapraszam firmy, których działalność obejmuje zakres budowlany, drogowy, hydrotechniczny, a także huty, elektrownie, farmy wiatrowe itp. Posiadam odpowiednie doświadczenie i kompetencje konieczne do tworzenia tłumaczeń technicznych, wymagających specjalistycznej wiedzy i znajomości branżowej terminologii.

 

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Aby dany dokument, który został poddany tłumaczeniu miał moc prawną, musi być przełożony przez uprawniona do tego celu osobę, czyli tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest jednocześnie urzędnikiem państwowym posiadającym uprawnienia Ministra Sprawiedliwości potwierdzone na dokumencie specjalną pieczęcią. Jako osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wiedzę specjalizuję się w tłumaczeniu poświadczonym dokumentów takich jak: umowy, cesje, akty notarialne, zaświadczenia oraz dokumentacje medyczne.

 

Korekta

W ofercie mojej firmy znajdą Państwo także usługi dodatkowe. Dokonam weryfikacji i korekty tłumaczeń. Polega to na sprawdzeniu wykonanego już przekładu zarówno pod względem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym, jak i pod kątem merytorycznym. Tekst oceniam i koryguję w zakresie zgodności przetłumaczonego tekstu z oryginałem. Szczególną wagę przykładam do dokładnego przeanalizowania tekstu i skrupulatnego wyłapania wszelkich błędów i nieścisłości. Dbam, aby sprawdzany przeze mnie tekst był poprawny pod kątem użytej w nim specjalistycznej terminologii.

 

Cennik

Oferuję tłumaczenia poświadczone (tzw. „przysięgłe”), czyli opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, jak również tłumaczenia zwykłe (w tej kategorii mieszczą się też tłumaczenia techniczne i specjalistyczne). Jednostka rozliczeniowa to strona, zawierająca 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych, a 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń poświadczonych.

  • Strona tłumaczenia zwykłego bądź poświadczonego w kombinacji j. angielski -> j. polski – 50 zł brutto
  • Strona tłumaczenia zwykłego bądź poświadczonego w kombinacji j. polski -> j. angielski – 50 zł brutto
  • W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym (do 5 stron w dniu przyjęcia zlecenia lub przekraczających 7 stron na jeden dzień tłumaczenia) do stawki podstawowej należy doliczyć 25%.
  • W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (7-10 stron w dniu przyjęcia zlecenia) do stawki należy doliczyć 50%.
  • Korekta tłumaczenia zwykłego to 50% stawki za każdą stronę korekty.
  • Uwierzytelnienie tłumaczenia wykonanego przez innego tłumacza – 50% stawki za stronę.
  • Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego: + 20% stawki za stronę.

Nie pobieram żadnych dodatkowych opłat za wycenę dokumentu do tłumaczenia. 
Wysyłka tłumaczenia poświadczonego listem poleconym priorytetowym na wskazany adres: gratis (powyżej 3 stron).

Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam faktury VAT.

Dodatkowo od teraz za wszystkie usługi mogą Państwo zapłacić gotówką, kartą, blikiem lub telefonem.
Serdecznie zapraszam!